Faalangst

Faalangst is een angst om niet te voldoen aan aan jezelf gestelde eisen of normen. Het is kort gezegd de angst om te falen. Falen is een begrip dat voor iedereen anders is. Het hangt van je eigen normen en waarden af wanneer je iets als zodanig benoemd.
Het is dus angst, die optreedt als men iets moet doen waarbij men een prestatie moet leveren en waarbij men kan mislukken. Angst te mislukken uit zich bijvoorbeeld in zaken als bang zijn voor een proefwerk of opdracht, een vraag te stellen in de klas of vergadering, iets voor te dragen, examenvrees. Faalangst gaat meestal samen met zaken als verlegenheid, geremdheid, snel blozen, de ogen neerslaan als men aandacht krijgt. Faalangst hangt nauw samen met het zelfbeeld dat iemand heeft.