Autisme

Autisme is een ontwikkelingsstoornis die een neurobiologische oorzaak heeft. Hierdoor werken je hersenen, wanneer je autistisch bent, anders dan bij andere mensen. Geen autist is hetzelfde, maar als je autisme hebt, heb je over het algemeen problemen bij sociale interactie, communicatie, gedrag en spel. Volgens de officiële diagnose moeten deze kenmerken vóór het derde levensjaar aanwezig zijn. Autisme is niet altijd even stabiel. Het gedrag kan veranderen en het autisme kan in ernst toenemen of juist afnemen. Autisme is niet te genezen. Niet alleen als kind, maar ook als volwassene kun je dus last hebben van autistische kenmerken.

Autisme wordt veroorzaakt doordat de hersenen van mensen met een autismespectrumstoornis anders werken dan die van andere mensen. We spreken van een neurobiologische oorzaak.

Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat de hersenen van autisten anders werken dan de hersenen van gezonde mensen. Waarnemingen geven autisten niet één groot beeld, maar losse fragmenten die weinig verband lijken te hebben. Hoe deze verschillen in de hersenen precies ontstaan, is nog niet duidelijk. 

Als je autistisch bent, heb je vaak moeite met contact maken met anderen. Er zijn drie vlakken waarin je de kenmerken of symptomen van autisme kunt verdelen:

  • Sociaal gedrag.
  • Communicatie.
  • Gebrek aan verbeelding en flexibiliteit.

(gezondheidsplein.nl, 2018)