ADHD

De afkorting ADHD staat voor Attention Deficit / Hyperactivity Disorder. Vrij vertaald betekent dat aandachtstekort met hyperactiviteit. ADHD komt veel voor bij kinderen. Uit onderzoek blijkt dat 3% tot 5% van kinderen onder de 16 jaar ADHD heeft. Maar ADHD kan ook bij volwassenen voorkomen, al ligt dit percentage beduidend lager: 1% tot 3%. Kinderen en volwassenen die aan ADHD lijden hebben vaker dan anderen problemen met: 

  • Aandacht en concentratie. 
  • Hyperactiviteit.
  • Impulsiviteit. 
  • Regulatie van hun acties. 

Een stoornis die verwant is aan ADHD, is ADD. Het verschil tussen deze twee aandoeningen is dat bij ADD de aandachtstoornis op de voorgrond staat en de hyperactiviteit ontbreekt  (gezondheidsplein.nl, 2018).